Doradztwo transakcyjne

Realizacja ponad 20 transakcji kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na łączną kwotę blisko 500 mln euro. Umożliwiły one naszym klientom skokowy rozwój ich biznesów oraz pozwoliły na realizację długo wypracowywanej wartości.

Zobacz więcej

Doradztwo strategiczne

Pełen wachlarz usług rozpościerający się od wsparcia procesu budowy strategii z pozycji zewnętrznego obserwatora, poprzez bliską współpracę przy planowaniu sukcesji, po aktywne uczestnictwo w realizacji projektów restrukturyzacyjnych jako część zespołu zarządczego.

Zobacz więcej

Inwestycje własne

Stale poszukujemy projektów inwestycyjnych zapewniających atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału. Przedsięwzięcia wspieramy na zasadach aktywnego inwestora finansowego, preferując projekty oferujące objęcie większościowego pakietu udziałów.

Zobacz więcej

Doxa Capital

Doxa Capital jest firmą doradczą świadczącą usługi z zakresu fuzji i przejęć oraz doradztwa strategicznego. Od 2008 roku zrealizowaliśmy ponad 20 transakcji M&A w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na łączą kwotę blisko 500 000 000 Euro. Dobra konsumenckie, dystrybucja i handel detaliczny stanowią trzon naszej specjalizacji uzupełniany o projekty dla innych branż. Doxa prowadzi również własną działalność inwestycyjną, angażując się kapitałowo w projekty umykające swą skalą uwadze funduszy Private Equity.

 

Każdą z realizowanych transakcji przeprowadzamy w oparciu o indywidualnie stworzony dla niej business case. Tworząc go poszukujemy nieoczywistych odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykreować wartość dobierając odpowiednią strukturę transakcji do specyficznych potrzeb naszych Klientów. W trakcie realizacji staramy się unikać szerokiego wychodzenia z projektem na rynek, precyzyjnie dobierając i angażując partnerów do rozmów

Czytaj więcej

Co nas wyróżnia?

  • Wieloletnie doświadczenie zarządcze Zespołu Doxy

  • Specjalizacja w obszarach:
    FMCG, dystrybucji i retailu

  • Koncentracja w regionie
    Europy Środkowo-Wschodniej

Nasze usługi

Doxa Capital wspiera rozwój swoich Klientów poprzez wsparcie ich wzrostu nieorganicznego, budowanie strategii oraz przygotowywanie i realizację procesów restrukturyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zarządcze Zespołu Doxy pomaga nam w zrozumieniu wyzwań biznesowych naszych Klientów, a wąska specjalizacja branżowa nadaje praktyczny wymiar efektom naszej pracy.

Zobacz nasze usługi

Doradztwo transakcyjne

Doradzając przy transakcjach fuzji i przejęć poszukujemy dla naszych Klientów nieszablonowych rozwiązań realizacji wartości oraz angażujemy się w tworzenie porozumienia łączącego rozbieżne oczekiwania stron.

Doradztwo strategiczne

W procesie budowania strategii wykorzystujemy naszą dogłębną znajomość rynku FMCG, dystrybucji i retailu, która pomaga nam w przewidywaniu szans i zagrożeń z jakimi będą mierzyć się nasi Klienci.

Projekty restrukturyzacyjne

Za sprawą wieloletniego doświadczenia zarządczego wspieramy naszych Klientów w projektach reorganizacyjnych, wymagających podejmowania trudnych decyzji w celu przywrócenia rentowności biznesu.

Budowanie kanałów sprzedaży

Rozwinięta sieć kontaktów branżowych oraz przedsięwzięcie - BLM Polska zapewniają nam narzędzia do efektywnego budowania kanałów sprzedaży naszych Klientów oraz wspierania ich ekspansji zagranicznej.